ES Ilgtspējīga finanšu taksonomija nav uz pareizā ceļa

Magnus Berg, forestindustries.se | 04.02.2021

Saskaņā ar Eiropas Komisijas nesen piedāvāto Ilgtspējīgas finanšu taksonomijas pavadošo (papildinošo) regulējumu (normatīvo dokumentu kopums), līdzšinējā (tostarp, ilgtspējīgā) meža apsaimniekošana turpmāk var netikt uzskatīta par ilgtspējīgu. Zviedrijas meža nozare uzskata, ka EK ir rīkojusies patvaļīgi, nekompetenti un sagatavotie dokumenti jāpārdomā un jāpārstrādā. 

Sagatavoto normatīvo dokumentu kopumam vai pavadošajam regulējumam būtu jāpapildina ES normatīvos dokumentus nebūtiskos sīkumos vai jautājumos, piemēram, noteiktu pasākumu vai darbību reglamentēšana utt. Iepriekšminētie dokumenti "pārsniedz" šādu papildinājumu robežas. ES dalībvalstis nekādā ziņā nedrīkst deleģēt Eiropas Komisijai tik daudz pilnvaru un varas!

EK patlaban jāpārdomā un jāpārstrādā sagatavotais regulējums, atceroties, ka ilgstpējīga mežsaimniecība un koksnes produkti ir tieši saistāmi ar ilgstpējas jēdzienu un noteikti iekļaujami ES dokumentos. 

ES Ilgtspējīga finanšu taksonomija nav uz pareizā ceļa

Pievienot komentāru