Eiropas Padome apstiprina 2020. gada klimatfinansējuma summu*

Eiropas Padome | 11.11.2021

* 2021. gada 29. oktobrī

2020. gadā Eiropas Savienība un tās 27 dalībvalstis apņēmās nodrošināt klimatfinansējumu 23,39 miljardu EUR apmērā, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei. Šo summu šodien (29.10.2021) apstiprināja Padome, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencei par klimata pārmaiņām (COP26), kura notiks no 31. oktobra līdz 12. novembrim Glāzgovā. Minētās summas pamatā ir jauni detalizētāki ES noteikumi ziņošanai par klimatfinansējumu.

Eiropas Padome apstiprina 2020. gada klimatfinansējuma summu*

Pievienot komentāru