Eiropas kļūdas pārvaldībā

Torbjörn Larsson, face.eu | 23.12.2020

Kopš 2020. gada maija daudzi vietēja un Eiropas mēroga politiķi šaubījušies un bažījušies par Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta rosību un rīcību, organizējot svina munīcijas lietošanas aizliegumu mitrājos REACH regulas (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ietvaros.

Noskaidrots, ka Vides ģenerāldirektorāta Vides aizsardzības nodaļa, pārkāpjot noteikumus (*), aktīvi mudinājusi ekspertu grupā darbojošos dalībvalstu (nacionālos) pārstāvjus jo enerģiski iesaistīties pozitīva balsojuma nodrošināšanā (par svina munīcijas izmantošanas liegumu mitrājos), iesaistot arī citu atbildīgu Vides ģenerāldirektorāta nodaļu pārstāvjus.(*https://www.zdechovsky.eu/userfiles/posts/May2020/Et3HeJqRfkACtljn8Zxd.pdf)

Šādas rīcības sekas ietekmēs vairākus miljonus Eiropas Savienības iedzīvotāju. Vēl vairāk, tas ir jautājums par valstu un institūciju apvienību (ES), kas balstās stingros demokrātijas, atklātības un likuma varas principos, kas šai gadījumā nav tikuši ievēroti.

Eiropas kļūdas pārvaldībā

Pievienot komentāru