Brīdis pirms Eiropas Dabas atjaunošanas likuma pieņemšanas

FACE | 21.06.2022

Plānots, ka šonedēļ Eiropas Komisija iesniegs ilgi gaidītos priekšlikumus par saistošiem dabas atjaunošanas mērķiem, lai gan vienmēr ir iespējama kavēšanās. FACE uzskata, ka priekšlikumi ir nozīmīgs solis, lai nodrošinātu, ka tiek iedarbināta ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030. gadam saturiski galvenā daļa.

Eiropas 7 miljoni mednieku jau gadu desmitiem aktīvi iesaistās biotopu atjaunošanā par saviem līdzekļiem. Jauno iniciatīvu viņi pieņems kā svarīgu soli mazo medījamo dzīvnieku populāciju stāvokļa uzlabošanā. Mednieki no personiskās pieredzes zina, ka šī ir vislabākā pieeja, lai panāktu rezultātus.

Iepriekšējais mērķis, proti, līdz 2020. gadam atjaunot vismaz 15% degradēto ekosistēmu, netika sasniegts, daļēji arī tāpēc, ka netika iegūti atbilstoši dati un trūka politiskās gribas atbilstoši rīkoties. Lai izvairītos no neveiksmes šoreiz, ir vajadzīga divējāda pieeja:

Konkrētas saistības par konkrētiem biotopu/ekosistēmu tipiem saistīti ar jaunajā tiesību aktā noteiktajiem mērķiem, uzdevumiem, kritērijiem, mērījumiem un pārvaldību (piemēram, atjaunošanas pasākumi x%, saldūdens ekosistēmu, brīvi tekošu upju atjaunošana, lauksaimniecības zemju daļa ar dabisku ainavu iezīmēm, piemēram, dzīvžogiem, x% nosusinātu kūdrāju, kas atjaunoti par mitrājiem);

Plašāka stratēģija ar vadlīnijām un saistošiem mērķiem ekosistēmu atjaunošanai līdz 2030. gadam (un pēc tam), saskaņā ar kuru dalībvalstīm būtu jāizstrādā vides atjaunošanas plāni valstī. Abām minētajām iniciatīvām būtu jādarbojas paralēli, atceroties, ka pirmā dos rezultātus īsākā laika posmā.
Izmantota Caice Rocha fotogrāfija

Brīdis pirms Eiropas Dabas atjaunošanas likuma pieņemšanas

Pievienot komentāru