Attīstība meklējama bioekonomikā

Anita Jaunbelzere, “Latvijas Avīze”, a/s “Latvijas Mediji” | 28.07.2021

Kopā ar kolēģiem Aleksejs Nipers strādā trīs Eiropas Savienības zinātnes atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” projektos. Viena no bioekonomikas tēmām ir slāpekļa emisijas. Tās ir maz pētītas, tāpēc zinātnieki meklē pareizās formulas, īsto pieeju, kā šīs emisijas aprēķināt un prognozēt.

A. Nipers: “Šajā procesā viss mainās. Gan izpratne par tā būtību, gan koncepcija par to, kā šos faktus pētīt un analizēt. Šobrīd tiek piedāvātas jau standartizētas formulas, kuras var lietot vispārīgam aprēķinam. Taču mēs meklējam, kā tās adaptēt situācijai, kas ir aktuāla Latvijā. Slāpekļa emisija ir atkarīga no ļoti daudziem lokāliem faktoriem: no augsnēm, klimata, saimniekošanas tehnoloģijām. Mēs nevēlamies izmantot citādos apstākļos izstrādātus un Latvijā nepārbaudītus vienādojumus un pieņēmumus emisiju rēķināšanai, jo tie var novest mūs pie nepareiziem secinājumiem un Latvijas apstākļos neefektīvu darbību ieviešanas.”

Attīstība meklējama bioekonomikā

Pievienot komentāru