Atbildes par ekosostēmu atjaunošanu

Will Anderson, World Resources Institute | 25.06.2021

Pasaules ekosistēmas ir apdraudētas. Ugunsgrēki Kalifornijas mežus, Argentīnas un Brazīlijas zemienes pārvērtuši pārogļotās ainavās. Okeāni top siltāki un slāpekli bagātāki, to krāsas bālē, Seišeļu rifi tapuši zivju pārbagāti. Augsnes noplicināšana, pārmēru lietojot minerālmēslus un pesticīdus, jauc ilgtermiņa lauksaimniecības ekonomiskos un ekoloģiskos plānus Ķīnā. 

Ražojošā lauksaimniecība, klimata mainība un zvejniecības apjomi ir konkrēts drauds jebkurai ainavai. Bet: jebkāda veida ekosistēmu degradācijai ir kas kopīgs - pārinodarījums ekosistēmai skar arī ekonomiku, bioloģisko daudzveidību un klimatu. 

Atbildes par ekosostēmu atjaunošanu

Pievienot komentāru