Aina Stašāne atstāj Valsts meža dienesta ģenerāldirektores amatu

Valsts meža dienests | 16.08.2022

Šī gada 17. augusts ir Valsts meža dienesta ģenerāldirektores Ainas Stašānes pēdējā darba diena. Amatu A. Stašāne atstāj, vienojoties ar zemkopības ministru, jo iecerētajām reformām Valsts meža dienestā vairs nav Zemkopības ministrijas vadības sākotnēji izteiktā politiskā atbalsta. 

A. Stašāne Valsts meža dienesta ģenerāldirektores amatā stājās 2020. gada 29. jūlijā. Ar Zemkopības ministrijas rīkojumu A. Stašāne par Valsts meža dienesta ģenerāldirektori uz pieciem gadiem tika pārcelta no Valsts vides dienesta ģenerāldirektora vietnieces amata.

“Stājoties amatā, no Zemkopības ministrijas saņēmu pilnvarojumu Valsts meža dienestā īstenot pārmaiņas, lai risinātu ilgstoši ignorētas problēmas. Pārmaiņu plānošanu uzsākām pagājušajā gadā, un sākotnēji atbalstu iecerēm izteica arī Zemkopības ministrija. Šobrīd ministra un arī ministrijas atbalsts uzsāktajām pārmaiņām ir zudis,  tādēļ esmu pieņēmusi lēmumu atstāt ģenerāldirektores amatu. Neskatoties uz manu aiziešanu, dienestam nāksies risināt tādas iepriekš identificētās problēmas kā objektīvas un vienādas attieksmes trūkums pret klientiem visās struktūrvienībās, lēmumu ietekmējamība, nevienmērīga darbinieku noslodze, zema darba efektivitāte un zems atalgojums. Sirsnīgi pateicos savai komandai, kas piedāvāja reālus identificēto problēmu risinājumus, tostarp pasākumus dienesta darba efektivitātes būtiskai paaugstināšanai. Tāpat pateicos ikvienam darbiniekam, kurš sniedza savu ieguldījumu pārmaiņu plānošanā un īstenošanā, un dienesta sadarbības organizācijām,” aiziešanas iemeslus skaidro A. Stašāne.

Kā savus nozīmīgākos paveiktos darbus, esot Valsts meža dienesta ģenerāldirektores amatā, A. Stašāne min dienesta darbības stratēģijas izstrādi, kuras izveidē līdzdarbojās dienesta vidējā līmeņa vadītāji, to, ka ir atcelti dienesta maksas pakalpojumi, ieskaitot Meža valsts reģistra abonēšanu, uzsākta klientu servisa būtiska pārveide un uzsākti nozīmīgi iestādes digitalizācijas projekti, 2021. gada nogalē mežziņiem palielināts atalgojums.

Aina Stašāne atstāj Valsts meža dienesta ģenerāldirektores amatu

Pievienot komentāru