10 nozīmīgākie vides jautājumi. Risinājums jārod līdz 2030. gadam

iberdrola.com | 31.08.2020

1. Klimata mainības "bremzēšana" un pielāgošanās

2. Piesārņojums un tā ietekme uz veselību

3. Okeānu aizsardzība

4. Enerģijas pārvade un atjaunojamie resursi

5. Ilgstpējīga pārtikas jautājuma risināšana

6. Bioloģiskā daudzveidība

7. Ilgstpējīga pildētvides attīstība. Mobilitāte

8. Ūdens trūkums

9. Ekstrēmi, nepieredzēti laika apstākļi

10. Pārapdzīvotība un atkritumu saimniecība

10 nozīmīgākie vides jautājumi. Risinājums jārod līdz 2030. gadam

Pievienot komentāru