"Silava" sāk publicēt pētījumos radīto informāciju interneta karšu servisu formātā

silava.lv | 23.04.2021

Daudzos institūtā īstenotos pētījumos, izmantojot pētnieku atziņas, izstrādātus algoritmus, ir tikuši izstrādāti un tiek izstrādāti karšu materiāli, kuriem ir visas Latvijas, gan Baltijas valstu pārsegums. Tāpēc, lai plašākam pētnieku, meža un lauku īpašniekiem, meža apsaimniekotājiem būtu pieejama šī informācija jaunu pētījumu veikšanai, ikdienas darbu plānošanai, mežsaimniecisko un citu risku izvērtēšanai, institūts ir radis iespēju sākt publicēt šos datus brīvai pieejai.

Kā pirmie karšu servisi ir publicēti:

  • Vēja bojājumu draudu klašu karte visai Latvijai.
  • Depth-to-water (DTW) karte.
"Silava" sāk publicēt pētījumos radīto informāciju interneta karšu servisu formātā

Pievienot komentāru