“Latvijas valsts mežu” valdes nominācijas process ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām

Latvijas valsts meži | 25.10.2022

A/s “Latvijas valsts meži” (LVM) padome saņēmusi neatkarīga eksperta – zvērinātu advokātu biroja EY LAW SIA, Ernst&Young Global Limited sistēmas dalībnieka – novērtējumu par LVM valdes nominācijas procesu, kurā atzīts, ka tas ir īstenots saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām.

LVM padomes priekšsēdētājs Edmunds Beļskis, saņemot novērtējuma rezultātus, apstiprina: “Ņemot vērā plānoto piektā LVM valdes locekļa atlases procesa organizēšanu, LVM padome iniciēja līdzšinējās valdes nominācijas procesa izvērtējumu. LVM valdes nominācijas procesa novērtējumā skaidri atzīts, ka process ir bijis atbilstošs normatīvo aktu prasībām un labas starptautiskās prakses principiem.”

LVM padome pēc valdes nominācijas procesa pabeigšanas lūdza neatkarīgam ekspertam – zvērinātu advokātu birojam EY LAW SIA – novērtēt LVM valdes nominācijas procesu. Vērtējumā tika analizētas LVM padomes veiktās darbības valdes nominācijas procesa nodrošināšanā un šo darbību atbilstība ārējo normatīvo aktu un labas korporatīvās pārvaldības prakses prasībām. Tāpat eksperts analizēja nominācijas komisijas un piesaistīto ekspertu veiktās darbības valdes nominācijas procesa nodrošināšanā un šo darbību atbilstību ārējo normatīvo aktu un labas korporatīvās pārvaldības prakses prasībām. Tika analizēta arī LVM padomes un nominācijas komisijas ar atlases procesu saistītā dokumentācija – rīkojumi, protokoli, u.c. Novērtējuma veikšanai par pamatu eksperts izmantoja Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un uz likuma pamata izdotos Ministru kabineta noteikumus, Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijas, Tieslietu ministrijas izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu un citas prasības, ņemot vērā, ka LVM ir publiskas personas kapitālsabiedrība. Izvērtējot valdes iecelšanas procedūru, bet nevērtējot pretendentus uz valdes amatiem un to atbilstību konkursa specifiskajiem kritērijiem pēc būtības, eksperts secināja, ka process ir bijis atbilstošs normatīvo aktu prasībām, vienlaikus norādot uz jomām, kur nākotnē būtu iespējams palielināt caurskatāmību.

Šogad LVM padome ir organizējusi arī LVM korporatīvās pārvaldības sistēmas novērtējumu, lai pārliecinātos, ka esošā sistēma atbilst Korporatīvās pārvaldības kodeksa principiem un kritērijiem. Pakalpojuma sniegšanai tika nolīgta neatkarīgu ekspertu kompānija, kas veica LVM korporatīvās pārvaldības sistēmas novērtējumu un 2022. gada maijā sniedza atzinumu par LVM korporatīvās pārvaldības sistēmas atbilstību labas pārvaldības standartam – Korporatīvās pārvaldības kodeksa principiem un kritērijiem, kam saskaņā ar izmaiņām normatīvajā regulējumā Latvijas Republikas Ministru kabinets 2022. gada martā noteica piemērošanas prasību. Novērtējuma veicēji secināja, ka LVM korporatīvās pārvaldības sistēmas atbilstības mērķis ir sasniegts – LVM korporatīvās pārvaldības sistēma atbilst visiem 17 Korporatīvās pārvaldības kodeksa principiem un kritērijiem, un tikai atsevišķos gadījumos nav izslēdzama pilnveidošanās iespēja.

A/s “Latvijas valsts meži” 2022. gada budžetā plānots, ka šogad uzņēmuma ienākumi sasniegs  471,6 miljonus eiro, bet peļņa – 163,1 miljonus eiro. Pirmajos sešos mēnešos LVM ieņēmumi bija 267,6 miljoni eiro, kas ir par 83 miljoniem eiro vairāk, salīdzinot ar tādu pašu periodu pērn. Kopējā uzņēmuma 2022. gada 6 mēnešu peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas ir 133,1 miljoni eiro. 

“Latvijas valsts mežu” valdes nominācijas process ir atbilstošs normatīvo aktu prasībām

Pievienot komentāru