“Latvijas valsts meži” atjauno pelēkās kāpas

Latvijas valsts meži | 22.11.2022

A/s “Latvijas valsts meži” (LVM) kopumā gandrīz 70 hektāru kopplatībā divās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Natura 2000 – dabas liegumā “Užava” un “Ovīši” – Ziemeļkurzemes reģionā atjauno Eiropas Savienības nozīmes prioritāru, retu un aizsargājamu piejūras kāpu biotopu – pelēkās kāpas. Šāda apjoma un sarežģītības pelēko kāpu pilna atjaunošana Latvijā tiek īstenota pirmo reizi.

Pelēko kāpu pastāvēšana ir atkarīga no regulāriem dabiskiem traucējumiem, ja tādu nav, tos mērķtiecīgi jāimitē cilvēkam.

“Mazinoties nepieciešamajai smilšu pārpūšanai, pelēkajās kāpās pakāpeniski uzkrājas barības vielas, tās aizaug ar krūmiem un kokiem. Tieši aizaugšana apdraud šī retā biotopa pastāvēšanu, jo izzūd atklāto kāpu ainava un nepieciešamie dzīves apstākļi ļoti retām gaismu mīlošām dzīvnieku un augu sugām, kā smiltāja neļķe, pļavas silpurene u.c. Tāpēc “Ovīšos” teju 20 hektāros un “Užavā” 50 hektāros darbu gaitā pelēkās kāpas tiek atbrīvotas no aizauguma – priedēm un krūmiem –,  tā atjaunojot atklātas platības,” skaidro LVM vides projektu vadītāja Ieva Rove.

“Latvijas valsts meži” atjauno pelēkās kāpas

Pievienot komentāru